Petar Martinac

Osobni uspjesi: PRVAK RH VETERANI U-65 2015. 2,MJESTO VETERANI U-66+  2016. 1 u PARU Regija Zapad sa ZDRAVKOM CEGUROM 2012. 2 u PARU KSKŽ sa ZDRAVKOM CEGUROM 2012. 3. MJESTO KSKŽK2000. 2. MJESTO KSKŽ 2001. PRVAK KLUBA 2005., 2008. 2010. 2015. 2019. 2.MJESTO PRVENSTVO KLUBA 2012. 2016. 2018. 3.MJESTO PRVENSTVO KLUBA 2017.